Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4

 

 

Drodzy Rodzice

Zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego w Gminie Błonie przedszkola publiczne pełnią dyżur wakacyjny w okresie 1 lipca – 21 sierpnia 2020.

Organizacja pracy w placówce będzie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji MEN i GIS.

Z uwagi na powyższe liczba dzieci, które będą mogły uczęszczać na dyżur wakacyjny będzie ograniczona, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Prosimy Rodziców o rozważne i przemyślane decyzje w sprawie zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Organizacja pracy placówki jest ściśle zależna od ilości dzieci, co przekłada się na planowanie kadry, zaopatrzenia, koszty utrzymania.

W przypadku zgłoszenia większej ilości dzieci ponad możliwości placówki wynikające z reżimu sanitarnego i rekomendacji MEN i GIS przyjmowane będą dzieci rodziców według następujących zasad kolejności przyjęć:

 

  1. Dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  2. Dzieci pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  3. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.

  1. Dzieci obojga pracujących rodziców.

  2. W dalszej kolejności inne poza w/w

     

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową na adres stokrotka4rekrutacja@wp.pl. do dnia 12 czerwca 2020 roku.

 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka, termin w w jakim Państwa dziecko miałoby uczęszczać do przedszkola, deklarowane godziny pobytu. Rodzic dołącza oświadczenie, informując o należnej mu zasadzie z w/w kwalifikującej do przyjęcia dziecka do placówki na dyżur wakacyjny.

 

Po przyjęciu zgłoszeń/ kwalifikacji będziemy Państwa informować o kolejnych działaniach niezbędnych do organizacji dyżuru wakacyjnego (wzór karty zgłoszenia, realizacja , wysokość opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu).

 

Z wyrazami szacunku

dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4