Komunikat dla Rodziców

Drodzy Rodzice!

 

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie i my dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Gminy Błonie. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 18 maja br.

Według wskazań MEN głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację- kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej na adres mailowy strokrotka4rekrutacja@wp.pl . Nie telefonicznie, smsowo, czy poprzez facebook.

W zgłoszeniach prosimy o podanie nazwiska/nazwisk rodziców oraz dziecka. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja br. do godz. 12:00. Po przyjęciu zgłoszeń, otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną komplet dokumentów, do dalszej weryfikacji przez dyrektora przedszkola.

W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

 

Kryteria przyjęcia dziecka

 

 

1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Dzieci pracowników oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.

4. Dzieci obojga pracujących rodziców.

5. Dzieci, gdzie jeden rodzic pracuje zawodowo a drugi może w tym czasie sprawować opiekę.

6. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i niepracujących.

7. Dzieci rodziców nie pracujących.

 

Z poważaniem

dyrektorzy przedszkoli publicznych gminy Błonie

Drodzy Rodzice!

 

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie i my dyrektorzy przedszkoli publicznych w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek na terenie Gminy Błonie. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 18 maja br.

Według wskazań MEN głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

Na ten moment zbieramy informację- kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup.

Chęć zgłoszenia dziecka przekazują Państwo w formie elektronicznej na adres mailowy strokrotka4rekrutacja@wp.pl . Nie telefonicznie, smsowo, czy poprzez facebook.

W zgłoszeniach prosimy o podanie nazwiska/nazwisk rodziców oraz dziecka. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 maja br. do godz. 12:00. Po przyjęciu zgłoszeń, otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną komplet dokumentów, do dalszej weryfikacji przez dyrektora przedszkola.

W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

 

Kryteria przyjęcia dziecka

 

 

1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Dzieci pracowników oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.

4. Dzieci obojga pracujących rodziców.

5. Dzieci, gdzie jeden rodzic pracuje zawodowo a drugi może w tym czasie sprawować opiekę.

6. Dzieci rodziców samotnie je wychowujących i niepracujących.

7. Dzieci rodziców nie pracujących.

 

Z poważaniem

dyrektorzy przedszkoli publicznych gminy Błonie