Rekrutacja do przedszkola

Na postawie art. 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 4  „Stokrotka” na rok szkolny 2020/2021, będzie zamieszczona na stronie internetowej placówki 3 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 w zakładce AKTUALNOŚCI/OGŁOSZENIA