Ważne

Szanowni Państwo
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 roku w okresie do dnia 25 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku zadania jednostek oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nasza placówka również wprowadza zdalne nauczanie. W ramach tych działań realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz zdalne prowadzenie rewalidacji z zakresu kształcenia specjalnego. Rodzice proszeni są o określenie możliwości korzystania z urządzeń cyfrowych z dostępem do internetu, co umożliwi przesyłanie informacji przez nauczycieli i specjalistów. Informacje należy przekazać do wychowawcy grup lub na adres stokrotkablonie4@wp.pl , podając swoje dane wraz z określeniem możliwości w zakresie korzystania ze zdalnego nauczania drogą cyfrową. W/w informacje należy przekazać do dnia 25.03.2020 roku
Harmonogram zajęć wraz materiałami otrzymają rodzice na wskazany adres mailowy. Materiały uzupełniające dostępne na stronie www.przedszkolestokrotka.blonie.pl