Rekrutacja do przedszkola 2022/2023 link aktywacyjny - elektroniczna rekrutacja

Szanowni Państwo
Poniżej zamieszczamy link aktywacyjny do elektronicznej rekrutacji - profil kandydata. Na profilu kandydata znajdują się wszystkie dokumenty do pobrania oraz regulamin, z którym polecamy się zapoznać. Wnioski oraz wzory oświadczeń można również pobrać bezpośrednio z placówki. Wnioski można też składać w formie papierowej. W tym roku wniosek składamy tylko do przedszkola I - ego wyboru. Pamiętajmy by do wniosku dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające zaznaczone kryteria tj. zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenia, kopie orzeczenia o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego (opcja dołączenia dokumentów elektronicznie jest możliwa wyłącznie w przypadku posiadania przez oboje rodziców profilu zaufanego w innym przypadku dołączmy dokumnty w formie papierowej i wraz z wydrukowanym i podpisanym wnioskiem dostarczamy do przedszkola)

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/blonie