Rekrutacja do przedszkola 2021/2022 ogólne informacje

Drodzy Rodzice,

w zakładce Oświata, Nabór do przedszkoli publicznych publikujemy Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Błonia z dnia 21 stycznia 2022r.  określające terminy postępowania  rekrutacyjnego  od przedszkoli publicznych Gminy Błonie na rok szkolny 2022/2023.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2022/2023 biorą udział:

- dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 (3 – 6 latki),

- dzieci z odroczonym obowiązkiem rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

 

Przeprowadzenie rekrutacji zostało zaplanowane na dwa sposoby:

 

1) na dotychczasowych zasadach – dokumenty składane w formie papierowej (formularz Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, Regulamin rekrutacji, formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, pozostałe dokumenty - formularz Oświadczenia, formularz Potwierdzenia woli wyboru) będą zamieszczone na stronie Gminy w zakładce Oświata/Nabór do przedszkoli  oraz będą dostępne do wydruku w poszczególnych przedszkolach w następujących terminach:

 

 od 7 lutego 2022r.  - dla rodziców dzieci kontynuujących edukację - Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

od 21 lutego 2022r. - dla rodziców dzieci rozpoczynających edukacje przedszkolną Regulamin rekrutacji i wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz pozostałe dokumenty.

 

2) proces rekrutacji w systemie elektronicznym – na stronie Gminy oraz w poszczególnych przedszkolach zostanie opublikowany adres strony rekrutacji do przedszkoli publicznych (w witrynie naboru będzie także dostępny podręcznik z instrukcją).

Terminy procesu rekrutacji w systemie elektronicznym:

od 7 lutego 2022r. - opublikowanie adresu strony rekrutacji (w witrynie będzie dostępna oferta przeszkoli Gminy Błonie, będzie możliwe pobranie  Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej).

od 21 lutego 2022r. - rozpocznie się składanie drogą elektroniczną  wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Po złożeniu wniosku na stronie możliwe jest:

- podpisanie wniosku Profilem Zaufanym tylko wtedy, gdy oboje rodzice mają Profil Zaufany,

- wydrukowanie wniosku, podpisanie go w sposób tradycyjny przez oboje rodziców i dostarczenie do przedszkola.