Ramowy rozkład dnia 2021/2022

Grupa IV Mrówki (4-latki)

7.00-8.15 schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy kształtujące odporność emocjonalną, zabawy integracyjne, ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy stymulujące procesy poznawcze, przetwarzania sensorycznego, zabawy rozwijające zmysły, zabawy logopedyczne, obserwacja dzieci, porządkowanie sali

8.15- 08.30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe

08.30-09.00 Śniadanie

09.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego oraz tygodniowego harmonogramu

10.00 – 10.15 II śniadanie

10.15-11.15 Praca indywidualna z dzieckiem, wspomaganie rozwoju dzieci przejawiającymi trudności w poszczególnych obszarach,  praca z dziećmi z predyspozycjami do uzdolnień

11.15- 12.15 Pobyt na placu przedszkolnym, zabawy zorganizowane, zabawy swobodne, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie, czynności higieniczno-sanitarne

12.15- 12.45 Obiad, realizacja zadań w tym zakresie, kształtowanie czynności samoobsługowych, higieniczno-sanitarnych

12.45-13.30 Poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela

13.30-14.30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające treści, czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do podwieczorku

14.30-15.00 Podwieczorek

15.00-16.30 Praca indywidualna z dzieckiem, wspomaganie rozwoju dzieci przejawiającymi trudności w poszczególnych obszarach,  praca z dziećmi z predyspozycjami do uzdolnień, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe  na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci