Ramowy rozkład dnia 2021/2022

GRUPA I Jeżyki (3/4 latki)

7.00-8.15 schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, zabawy kształtujące odporność emocjonalną, czynności higieniczno-samoobsługowe

8.15-8.45 Śniadanie

8.45-9.00 czynności higieniczno-samoobsługowe

9.00-09.30 Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego oraz tygodniowego harmonogramu

09.30-10.30 Pobyt na placu przedszkolnym, zabawy zorganizowane, zabawy swobodne, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe w ogrodzie

10.30-10.45 II śniadanie

10.45-11.45  Praca indywidualna z dzieckiem, wspomaganie rozwoju dzieci przejawiającymi trudności w poszczególnych obszarach,  praca z dziećmi z predyspozycjami do uzdolnień, czynności higieniczno-sanitarne

11.45-12.15 – obiad

12.45-14.00 Poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela

14.00-14.30 Podwieczorek

14.30-16.30 Praca indywidualna z dzieckiem, wspomaganie rozwoju dzieci przejawiającymi trudności w poszczególnych obszarach,  praca z dziećmi z predyspozycjami do uzdolnień, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe  na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci