Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 4 Stokrotka na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 4 Stokrotka w Błoniu na rok szkolny 2021 /2022, zostaną udostępnione na drzwiach przedszkola 26.03.2021 o godzinie 13.00.

Jednoczenie informujemy, że potwierdzenie woli wyboru przedszkola składamy drogą elektroniczną na adres mailowy stokrotka4rekrutacja@wp.pl.  terminie od 26.03.2021 do 02.04.2021 di godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentu droga mailową, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem :501834131

Niezłożenie wymaganego dokumentu w terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu