Skład Rady Rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 skład Rady Rodziców jest następujący:

Przewodnicząca: Magdalena Szczęsna gr 1 Mrówki

adres mailowy: magdalena.szczęsna2@wp.pl

Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Maciaszek gr 3 Pszczółki

Skarbnik: Artur Trochimiak  gr 2 Żabki

Protokolant: Kamila Kabelis-Kołogryw gr 4 Mrówki

Komisja Rewizyjna: Magdalena Wójcick gr 3 Pszczółki, Paulina Kościńska gr 6 Motyle

Adres mailowy Rady Rodziców - stokrotka.radarodziców@gmail.com