O Radzie

Rada Rodziców w Przedszkolu nr 4 w Błoniu jest wewnętrzna organizacją, powołaną w celu zaangażowania rodziców w realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przedszkola.

 

Członkowie Rady ściśle współpracują z Dyrektorem, kadrą pedagogiczną i instytucjami nadzorującymi pracę przedszkola, by skutecznie wpierać placówkę w realizacji jej zadan.