Nasza oferta

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o następujące programy:

 1. Program wychowania przedszkolnego" PWN
  Autor: P. Kordos

 2. Dziecięca matematyka”- Program edukacji matematycznej . Autor: Edyta Gruszczyk-Kolczyńske, Ewa Zielińska, Wydawnictwo Nowa Era 2007

 3. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim”. Autor: Kamila Wichrowska, Katarzyna Wojciechowska, Olga Wysłowska

 4. Program wychowawczy Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka” w Błoniu. Program własny – autor: Zofia Bargieł, Urszula Ociepa.

 5. Jestem bezpieczny i zdrowy” – program profilaktyczny Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu. Program własny - autor: Renata Janowska, Agnieszka Krogulec.

 6. Przyjaciele przyrody” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu . Program własny - autor: Renata Janowska.

 7. Mali artyści" - program edukacji artystycznej Przedszkola Publicznego Nr 4 "Stokrotka" w Błoniu. Program własny - autor: Agnieszka Krogulec.

 8. IDĘ DO PRZEDSZKOLA” - program adaptacyjny opisujący organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego opracowanie: Kamila Kłucińska

Zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie placówki to:

 • religia (dla dzieci 6 letnich)

 • gimnastyka korekcyjna (dzieci 3,4,5,6 letnie)

 • rytmika (dzieci 3,4,5,6 letnie)   

 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym:

 • Logopedyczne dla wszystkich dzieci przejawiających trudności w zakresie komunikacji językowej

 • Integracja Sensoryczna dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Rehabilitacja  dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Terapia Pedagogiczna dla wszystkich dzieci wymagających wsparcia w zakresie rozwoju funkcji psychomotorycznych 

 • zajęcia z psychologiem dla wszystkich dzieci potrzebujących wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego

 • Zajęcia MRR W. Sherborne dla dzieci wymagających wsparcia w rozwoju psychomotorycznym

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania:  plastyczne, matematyczne- kodowanie, teatralne, ekologiczne ( dzieci 5 i 6 letnie)